Het begint al bij moeders en vaders, en onderwijzers, en dan verder… Gewoon lekker zingen, voor alle mensen.
De minister stelt 25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs weer uit het slop te halen, waar het eerder is ingestort. Joop van den Ende’s Foundation doet daar nog eens 25 miljoen bij, en ook het Oranje Fonds springt bij.
Diverse reacties in de media, waaronder :
Lector Evert Bisschop Boele (Prins Claus Conseratorium Groningen) betoogt op 31-10-2014 in Trouw dat muziek te veel een zaak van experts is geworden. “Terwijl iedereen kan zingen. Investeer daar dan ook in.”

Foto: Lector Evert Bisschop Boele betoogt vandaag in Trouw dat muziek te veel een zaak van experts is geworden. "Terwijl iedereen kan zingen. Investeer daar dan ook in."</p><br /><br />
<p>"Jarenlang heeft Nederland geïnvesteerd in het marginaliseren van muziekles op de basisschool. Muziek is inmiddels opgeslokt door een abstract en amorf 'leergebied kunstzinnige oriëntatie' waarin het gaat om 'gevoelens en emoties uitdrukken', 'communiceren' en 'reflecteren'. En, oh ja, om 'enige kennis'. De invulling daarvan wordt geheel overgelaten aan de school en de onderwijzers, die ondertussen met Cito-scores en Pisa-resultaten om de oren worden geslagen. Ook op vele pedagogische academies is het vak muziek gemarginaliseerd. En de resultaten in het basisonderwijs zijn ernaar. </p><br /><br />
<p>Maar het tij keert. Vrijdag maakte minister Bussemaker (onderwijs) bekend dat er 25 miljoen uitgetrokken wordt voor verbetering van het muziekonderwijs op basisscholen. Joop van den Ende levert nog eens 25 miljoen en ook het Oranje Fonds springt bij. Fantastisch nieuws, zeker waar de minister meldt dat met het extra geld ook de deskundigheid van de onderwijzers wordt bevorderd. De minister zegt: "Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas".<br /><br /><br />
Specialisme<br /><br /><br />
Inderdaad, de kern van het probleem is dat we van muziek, het wonderbaarlijke en vanzelfsprekende verschijnsel dat in het dagelijks leven van vrijwel iedereen zo'n belangrijke rol speelt, een specialisme hebben gemaakt. Muziek wordt het liefst overgelaten aan de expert - en dus niet aan de juf of meester zelf. Dat is trouwens een algemeen maatschappelijk verschijnsel. Het Vocalisten Concours in Den Bosch, maar ook 'The Voice of Holland', leren ons dat alleen de besten door mogen. En 'Holland's Got Talent' leert ons wat we doen met de minder getalenteerden: uitlachen en afzeiken. </p><br /><br />
<p>Dat moet veranderen. Ik geef de minister graag drie adviezen. Ten eerste: investeer niet in muziekonderwijs, investeer in zingen, de toegankelijkste vorm van muziek maken. Iedereen kan het, iedereen doet het: in voetbalstadions, op verjaardagsfeestjes, onder de douche. Vroeger stond niet 'muziek' maar 'zingen' op het rooster. Misschien moeten we daar eerst naar terug. Pas als er in de klas weer luidkeels en met plezier gezongen wordt, kunnen we nadenken over instrumenten in de klas, over componeren en improviseren, over 'reflecteren' en 'enige kennis'. </p><br /><br />
<p>Ten tweede: zet niet alleen in op wat de minister "eigentijdser muziekonderwijs" noemt. Zingen kan bevolkingsgroepen en generaties verbinden, en dat is hard nodig in onze samenleving. Daarvoor is een gezamenlijk te zingen repertoire onontbeerlijk. Repertoire moet zichzelf voortdurend aanpassen aan de tijd, maar we leven ook in het verlengde van onze voorgangers. Als de kinderen met Sint Maarten de deuren langsgaan, schept het een band als niet alleen de 'Sint Maartens-Blues' wordt gezongen, maar we elkaar ook herkennen in de koeien die staarten hebben en de meisjes die rokjes aan hebben. Anachronistisch, zeker, maar zonder anachronismen wordt ons bestaan wel érg a-historisch.<br /><br /><br />
Kunstenaars in de klas<br /><br /><br />
En ten derde: leer de juffen en meesters weer zingen. Niet door lessen zangtechniek en notenlezen, maar door ze te leren vertrouwen te hebben in zichzelf als muzikale persoonlijkheid. Zodat ze weer het gevoel krijgen dat ze mógen zingen in de klas. Dat moeten ze leren op de pedagogische academie. Dus, minister, stop even met investeren in het brengen van 'kunstenaars in de klas' en sleutel eerst aan het échte probleem. Zorg dat muziek - en vooral zingen - op de pedagogische academies de ruimte krijgt. Want daar begint het! </p><br /><br />
<p>Als we dan over tien jaar merken dat onze scholen weer zingende scholen worden, hebben we een enorme eerste stap gezet."

Verder onder onderstaande link in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/opinie/gaan-we-kinderen-weer-horen-zingen-in-de-klas~a3781185/